Danh mục thuốc

Abacavir

Amlodipine + Olmesartan

Tác dụng Tác dụng của amlodipine + olmesartan là gì? Thuốc này được sử dụng để điều trị tăng huyết...

Abacavir

Azithromycin

Tác dụng Tác dụng của azithromycin là gì? Azithromycin được tiêu sử dụng để điều trị một loạt những bệnh...

Abacavir

Azithromycin

Tác dụng Tác dụng của azithromycin là gì? Azithromycin được sử dụng để điều trị một loạt những bệnh nhiễm...

Sống khoẻ

Bệnh A-Z